Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden lijken op de WordPress websites, WordPress (maatwerk) plug-ins en grafische ontwerpen die haha! graag oplevert. Daarom dan ook geen overvloed van kleine lettertjes, maar gewoon: eenvoudig, duidelijk en gebruiksvriendelijk.

Heeft u toch nog een vraag?

Neem dan gerust contact op. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden in PDF formaat.

Algemene voorwaarden

  1. De prijsopgave die haha! stuurt is 30 dagen geldig en de bedragen die worden genoemd zijn exclusief BTW. Specifieke betalingsafspraken in de offerte hebben voorrang op de afspraken in onze algemene voorwaarden.
  2. haha! werkt volgens het ‘vaste prijs’ principe. Dit betekent dat de prijs gegarandeerd is. Deze garantie is er niet als wij na akkoord opdracht extra informatie ontvangen. Deze wijzigingen worden tegen meerprijs uitgevoerd. Extra kosten worden vooraf gemeld.
  3. Optionele investeringen worden alleen uitgevoerd wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor extra werkzaamheden tijdens het ontwikkel traject. Bij haha! krijgt u dus geen onverwachte factuur achteraf. Optionele investeringen dienen vooraf betaald te worden.
  4. Alle bedragen onder de € 1.000,- worden achteraf gefactureerd behalve als het project langer dan 1 maand duurt. Bij projecten die langer dan 1 maand duren of bij projecten boven de € 1.000,- stuurt haha! een factuur naar ratio van het geleverde werk.
  5. Een vlotte betaling kan haha! wel waarderen. De maximale betaaltermijn bedraagt 14 dagen, 2 weken na het overschrijden hiervan kan haha! een incassobureau inschakelen. Eventuele kosten hiervan plus de wettelijke rente van het te vorderen bedrag zijn voor rekening van de klant.
  6. De door haha! ontwikkelde software, ontwerpen en adviezen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Het kopiëren, openbaar maken of voor andere commerciële doeleinden gebruiken mag niet zonder nadrukkelijke toestemming van haha!.
  7. Niet tevreden? haha! hoort het graag en zo snel mogelijk. haha! houdt namelijk van tevreden klanten. Bij een melding gaan wij daarom zo snel mogelijk aan de slag. Daarnaast gaan wij ervan uit dat als er fouten zijn, deze binnen 30 dagen worden gemeld na het versturen van factuur. Anders gaat de wijziging tegen meerprijs.
  8. haha! verlaten? Dat is jammer! Meld het dan wel 4 weken voor einde contractdatum. Stuur een e-mail of een brief en wij denken graag mee over hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.
  9. haha! kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolg schade of gederfde winst. Bij directe schade kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het geoffreerde bedrag van het bewuste onderdeel.

haha! maakt WordPress websites, WordPress (maatwerk) plug-ins en grafische ontwerpen met veel plezier maar hanteert hierbij wel de bovenstaande spelregels.

Enthousiast?!

Download eventueel de Algemene voorwaarden van vóór 5 april 2015

Lees ook ons privacy beleid.