Enfold portfolio grid en Toolset Types CPT werkt niet goed samen

Het zichtbaar krijgen van de Types CPT (custom post type) in de wp-admin zijde portfolio grid module van Enfold ( versie 3.8.x en 4.x) lukt niet. De custom taxonomy van Types wordt echter wel zichtbaar.  Doordat je de Types CPT niet kan selecteren kun je dus niet alleen dat custom post type tonen in de portfolio grid maar krijg je ook de andere CPT te zien in de lijst.

Na een geruime tijd bezig te zijn geweest om in de portfolio grid van Enfold de CPT zichtbaar te krijgen die met de Types plug-in is gemaakt heb ik uiteindelijk bij zowel Kriesi (Enfold) en Toolset (Types) op de support forums een ticket geopend.

Na wat informatie te hebben heen en weer gestuurd tussen Toolset en Kriesi support (waarom praten die niet direct met elkaar???) is gebleken dat de problemen echt binnen Enfold zitten (Toolset support draadje) en dat er dus een aanpassing zal moeten doen aan het Enfold thema.

Het resultaat is uiteindelijk dat er vanuit Kriesi een tijdelijke fix is maar hierbij is het noodzakelijk om de core bestanden van het hoofd thema aan te passen, dit kan dus niet in de child theme zoals wenselijk is. Wat mij betreft is dit dan ook geen goede oplossing en het wordt wachten wanneer Kriesi de noodzakelijke aanpassing gaat maken in Enfold.

Mijn uiteindelijke oplossing om toch goed met CPT’s te kunnen werken is voorlopig dus maar om CPT UI plug-in te gebruiken in combinatie met ACF (Advanced Custom Fields) plug-in. Die combinatie werkt wel prima samen.