Tickera CSV export extra velden toevoegen

WordPress maatwerk plug-in

tickera-maatwerk-csv-export

Voor een klant die gebruik maakt van Tickera en WooCommerce is er extra functionaliteit toegevoegd aan de CSV export optie van Tickera. De klant verkoopt naast tickets ook andere producten en wilde deze graag ook in de csv export vanuit Tickera kunnen zien.

De klant heeft nu bij de Tickera CSV Export pagina een extra selectie optie om de extra producten toe te voegen in de export. Deze komen dan terecht in een extra kolom van het csv bestand. Om dit te realiseren is er een kleine plug-in ontwikkeld die de export optie van Tickera uitbreid met de extra producten. De implementatie is uitgevoerd zoals dit door Tickera wordt aangeraden.

Aangezien de klant geen aparte categorien gebruikt voor deze producten is er gekozen om deze te filteren op basis van een woord in de productnaam. Alle producten die getoond moeten worden in de export worden op die woorden gefilterd om te zorgen dat er geen tickets in deze kolom terecht komen.

Bekijk ook de WordPress maatwerk plug-ins pagina…

Heeft u ook interesse in een WordPress plug-in op maat of een andere WordPress oplossing…?